Obchodné meno:

Šimon Hrabovecký

Adresa:

Solivarská 1412/43

080 05 Prešov

 

IČO:   

53 418 417

DIČ:   

1126829308

IČ DPH:

SK1126829308

 

Zápis v registri:

Podnikateľ je zapísaný na Okresnom úrade v Prešove, odborom živnostenského podnikania pod č. 750-56175

 

IBAN: 

SK14 8330 0000 0023 0188 8508

Telefón:

0919 025 042

E-mail:

info@baxy.sk

 

Zodpovedný vedúci:

Mgr. Šimon Hrabovecký

 

Príjem objednávok cez e-shop:

nonstop

Prevádzková doba (dostupnosť na tel.

linke/e-maily):

Pondelok až Piatok od 8.00 do

16.30

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom Prešove pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01  Prešov 1

tel: 051/7721 597

e-mail: pr@soi.sk