Dostupnosť: Skladom
Hrubá hmotnosť 0.07kg
9.45€
Cena vo vernostných bodoch: 945

Tropical NO3- Test slúži na určenie koncentrácie dusičnanov (NO3-) v sladkej a morskej vode, v rozmedzí hodnôt od 0 do 100 mg/l.


Čo je zdrojom dusičnanov (NO3-) v akváriu?

Výkaly z rýb, nezjedené krmivo a iné organické zvyšky, ktoré sa hromadia v akváriu, sú rozkladané prostredníctvom baktérií a jedným z produktov toho procesu sú nebezpečné amónne katióny (NH4+), ktoré sa v zásaditej vode (pH>7) čiastočne pretvárajú na veľmi toxický amoniak (NH3) pre ryby. Vo vyzretom a dobre funkčnom akváriu amónne katióny v nitrifikačnom procese oxidujú prostredníctvom nitrifikačných baktérií na menej toxické dusitany (NO2-) a následne pomerne pre ryby bezpečné dusičnany (NO3-). Dusičnany sú koncovým produktom nitrifikácie, ktorý v akváriu nepodlieha ďalším premenám. Napriek tomu, že časť dusičnanov je prijímaná rastlinami, ich koncentrácia systematicky stúpa.

 

Prečo je potrebné kontrolovať koncentráciu dusičnanov v akváriu?

Dusičnany (NO3-) sú charakteristické značne menšou toxicitou v porovnaní s amónnymi katiónmi (NH4+), amoniakom (NH3) a dusitanmi (NO2-). Avšak vzhľadom na systematický rast ich koncentrácie v akváriu je nutné kontrolovať hladinu dusičnanov vo vode. Za nebezpečnú koncentráciu pre ryby sa pokladá 100 mg NO3-/l. Už 50 mg NO3-/l môže škodlivo vplývať na mnoho citlivých druhov rýb, ako aj spôsobiť masívny rozvoj rias.

 

Aké sú prejavy otravy dusičnanmi?

·        strata farieb alebo ich netypická zmena,

·        strata apetítu,

·        problémy s dýchaním,

·        zníženie odolnosti rýb na choroby,

·        ostré otrávenie tzv. dusičnanový šok môže nastať pri prenesení rýb (npr. novo zakúpených) do akvária s vysokou koncentráciou dusičnanov, ryby s prejavmi otravy, alebo aj bez prejavenia sa môžu ľakať v priebehu 36-72 hodín.

Prejavy, aké vznikajú pri otrave dusičnanmi sú typické pre veľa chorôb vyvolaných patogénmi. Aby sme mohli určiť správnu diagnózu pred použitím liečivých prostriedkov, treba skontrolovať parametre vody.

 

Inštrukcia:

1.   Prepláchnuť fiolu 3-krát vodou z akvária.

2.   Naplniť fiolu 5 ml kontrolovanej vody.

3.   Dodať 1 lopatku reagenta A a vymiešať.

4.   Po uplynutí 1 minúty dodať 7 kvapiek reagenta B a vymiešať.

5.   Dodať 7 kvapiek reagenta C a vymiešať.

6.   Po uplynutí 10 min. porovnať farbu vody s priloženou farebnou škálou. Odčítanie urobiť pozerajúc z hora pri dennom svetle.

7.   Po ukončení analýzy dôkladne vypláchnuť fiolu pod tečúcou vodou.

 

Koncentrácia NO3- [mg/l] odčítaná z farebnej škály

 

Interpretácia získaného výsledku

 

< 20 mg/l

Ideálne podmienky v sladkovodných akváriách, v prípade morskej vody sa nesmie prekráčať táto hladina, doporučené je udržiavanie hodnoty okolo nuly.

20-50 mg/l

Podmienky vhodné pre väčšinu druhov rýb, doporučená čiastočná (20%) výmena vody.

 

50-100 mg/l

Škodlivé podmienky, môžu sa masovo rozvíjať riasy, nutná čiastočná (20%) výmena vody prevádzaná počas niekoľkých nasledujúcich dní, až do získania bezpečnej hladiny dusičnanov v akváriu.

 

> 100 mg/l

Nebezpečné podmienky, nutná okamžitá, čiastočná (20-30%) výmena vody prevádzaná počas niekoľkých nasledujúcich dní, až do získania bezpečnej hladiny dusičnanov v akváriu.

 

Kedy môže vzrásť koncentrácia dusičnanov v akváriu?

V správne fungujúcom akváriu koncentrácia dusičnanov systematicky vzrastá v dôsledku rozkladu organických zvyškov. Aby nenastala nebezpečná koncentrácia dusičnanov, prevádza sa pravidelná čiastočná výmena vody a odkaľovanie dna. Napriek tomu sa vyskytujú situácie, kedy koncentrácia rastie rýchle, čoho príčinou môže byť:

·        nadmerne prerybnené akvárium,

·        prekrmovanie rýb,

·        používanie na čiastočnú výmenu vodovodnú vodu s vysokou koncentráciou dusičnanov,

·        mŕtva ryba, ktorá nebola odstránená,

·        používanie hnojív pre rastliny, ktoré obsahujú vysokú koncentráciu dusičnanov.

 

Ako predchádzať vzniku vysokej koncentrácie dusičnanov?

·        kontrolovať koncentráciu dusičnanov TROPICAL NO3- TEST a stanoviť zodpovedajúce termíny výmeny vody;

·        upravovať čerstvú vodu preparátom Tropical Antychlor za účelom odstránenia pre nitrifikačné baktérie škodlivého chlóru;

·        systematicky čistiť dno od zvyškov potravy a iných organických pozostatkov, čo umožní udržať dobré parametre vody a v značnej miere ohraničí problémy v prípade poruchy filtrov alebo dlhotrvajúcom výpadku elektrického prúdu;

·        pestovať rýchlo rastúce rastliny, ktoré odoberajú značné množstvo dusičnanov a amónnych katiónov;

·        strániť sa prerybneniu a prekrmovaniu rýb;

·        kontrolovať kvalitu vodovodnej vody a v prípade že obsahuje vysokú koncentráciu dusičnanov, treba používať pre výmenu vodu z iného zdroja, alebo ju filtrovať cez filter odvrátenej osmózy alebo iontomeničové živice.

Vlastnosti
Váha 0.07kg
Rozmery (d x š x v) 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie