Dostupnosť: Skladom
Hrubá hmotnosť 0.07kg
7.33€
Cena vo vernostných bodoch: 733

Tropical GH/KH Test

 

Tropical GH/KH Test slúži na určenie celkovej a uhličitanovej tvrdosti sladkej vody v rozsahu od 0 do 30ºn.

 

Čo je to celková a uhličitanová tvrdosť vody?

Pod pojmom celková tvrdosť vody (GH) rozumieme celkovú koncentráciu iónov vápna (Ca2+) a horčíka (Mg2+), ako aj niekoľko iných iónov vystupujúcich v menších koncentráciách. Celkovú tvrdosť vody (GH) tvorí súčet uhličitanovej tvrdosti (KH) a neuhličitanovej tvrdosti (NKH).

 

GH = KH + NKH

Celková tvrdosť (GH)

Uhličitanová tvrdosť (KH)

Neuhličitanová tvrdosť (NKH)

Ca2+

HCO3-

OH-

CO32-

Ca2+

SO42-

Cl-

NO3-

Mg2+

HCO3-

OH-

CO32-

Mg2+

SO42-

Cl-

NO3-

 

Uhličitanovú tvrdosť (KH) tvoria ióny vápna a horčíka, ktoré vystupujú vo vode v spojení s iónmi hydroxidovými (OH-), uhličitanovými (CO32-) a hydrouhličitanovými (HCO3-). Naopak za neuhličitanovú tvrdosť (NKH) sú zodpovedné ióny vápna a horčíka, ktoré vystupujú s iónmi siranovými (SO42-), chloridovými (Cl-) i dusičnanovými (NO3-). Vo vode, s ktorou najčastejšie prichádzame do styku, je uhličitanová tvrdosť (KH) určená pomocou testu Tropical GH/KH nižšia ako celková tvrdosť (GH), čo vyplýva z vyššie uvedeného vzoru. Okrem toho, v takejto vode je hodnota (KH) rovná zásaditosti, ktorá je veľmi dôležitým parametrom vody zodpovedným za jej stabilnú reakciu (pH).

Môže nastať prípad, kedy Tropical GH/KH Test ukazuje že uhličitanová tvrdosť (KH) je vyššia ako celková tvrdosť (GH). Takýto rezultát pomeru vzniká v dôsledku zvýšenej hladiny uhličitanov a hydrouhličitanov sódy a draslíka. Výsledky takejto analýzy treba interpretovať nasledovným spôsobom: hodnota získaná testom GH sa rovná zároveň celkovej i uhličitanovej tvrdosti vody, naopak hodnota získaná testom KH je zásaditosť.

 

Prečo je potrebné kontrolovať celkovú aj uhličitanovú tvrdosť vody?

Väčšina chovaných rýb je charakteristická veľkou toleranciou vzhľadom na tvrdosť vody. Sú však aj také druhy, pre ktorých správna hodnota tohto parametru určuje dobrú kondíciu a možnosť rozmnožovania. Tiež dôležitým aspektom je úzka súvislosť medzi uhličitanovou tvrdosťou (zásaditosťou) a reakciou vody (pH). Čím je uhličitanová  tvrdosť (KH) vyššia, tým je voda charakteristická väčšou stabilnosťou reakcie, čo zabraňuje  poklesu pH v dôsledku biochemických procesov v akváriu. Táto priaznivá vlastnosť KH je bohužiaľ veľkým problémom v chovni rýb vyžadujúcich kyslú vodu, pretože účinne sťažuje zníženie pH do požadovanej hodnoty.

Pozor! Minimálna uhličitanová tvrdosť (KH), ktorá zabraňuje kolísaniu reakcie vody je 4ºn.

 

V akých jednotkách je udávaná celková a uhličitanová tvrdosť vody?

Tvrdosť vody sa môže udávať pomocou rôznych jednotiek. V akvaristickej literatúre sú najpopulárnejšie nemecké stupne (ºn). Pomocou nižšie uvedenej tabuľky sa dá ľahko určiť hodnota KH i GH v ľubovoľnej jednotke.

Jednotky tvrdosti a prepočítacie koeficienty

Jednotka

mg/l CaCO3

mval/l

°n

francúzska

anglická

mg/l CaCO3

1

0,02

0,056

0,10

0,070

mval/l

50,04

1

2,804

5,00

3,504

°n

17,84

0,357

1

1,784

1,249

francúzska

10

0,200

0,560

1

0,700

anglická

14,28

0,285

0,800

1,428

1

Príklad: 1°n (stupeň nemecký) = 17,84 mg/l CaCO3

Inštrukcia

  1. Prepláchnuť fiolu 3-krát vodou z akvária.
  2. Naplniť fiolu 5 ml skúmanej vody
  3. Fľaštičku s reagentom držať jemne nad fiolou a ľahko stláčať,  dodávať tak po jednej kvapke reagenta bezprostredne do vody. Po každej dodanej kvapke treba zamiešať obsahom fioly až po získanie jednotnej farby. Jedna kvapka odpovedá jednému nemeckému stupňu. Kvapky treba dodávať do momentu zmeny zafarbenia skúmanej vzorky vody:

z červenej na zelenú v prípade určovania GH

z fialovej na žltú v prípade určovania KH

  1. Po ukončenej analýzy dôkladne vypláchnuť fiolu pod tečúcou vodou.
Vlastnosti
Váha 0.07kg
Rozmery (d x š x v) 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie